AADAS ofereix serveis integrals, especialitzats i professionals per a persones que hagin viscut violències sexuals.

*Aquests serveis són gratuïts.

Des d'una mirada feminista interseccional, oferim acompanyament psicològic i jurídic a aquelles persones que ho necessitin. Tanmateix, comptem amb una àrea de formació i prevenció on treballem per la sensibilització i l'erradicació de les violències sexuals, així com la formació d’altres equips professionals. Finalment, al llarg de l'any, també oferim diverses sessions de treball psicocorporal i d'autodefensa feminista.

AADAS ofereix acompanyament psicològic especialitzat des d’una perspectiva feminista. Les persones que acudeixen a AADAS poden començar un procés de recuperació individual per a, posteriorment i de donar-se les condicions òptimes, passar a formar part del grup de teràpia que es realitza amb freqüència quinzenal.


Acompanyamentpsicològic
L’acompanyament terapèutic a AADAS està doncs, centrat en el treball amb el trauma, el qual no és possible sense una atenció constant als processos somàtics subjacents a aquest. Al començar un recorregut terapèutic a AADAS, s’obren possibilitats per a:

1

Comprendre com opera el trauma, quins són els seus processos cerebrals, corporals, emocionals i socials, i quin reflexe tenen en la pròpia persona, ja que som especialistes en comprendre aquests processos.

2

Aprendre a regular y estabilitzar l’activació física i recuperar l’equilibri entre la hiperactivación i la sensació d’estar absent d’una mateixa, mitjançant tècniques de teràpia EMDR i mindfulness. El trauma succeeix en el cos i és en el cos on es resol i integra.

3

Posteriorment, si es donen les condicions idònies, formar part d’un procés grupal compartit amb altres, ja que és en comunitat com podem compartir l’afectació individual del trauma i des d’aquí realment entendre que el succeït no te a veure amb nosaltres com a persones, sinó amb un sistema patriarcal que sustenta les violències masclistes i desplaça la responsabilitat i el sentiment de culpa cap a nosaltres.

4

Treballar els records traumàtics mitjançant tècniques narratives i/o EMDR.

Acompanyamentjurídic

Assessorament jurídic especialitzat en violències sexuals facilitant la informació entorn als drets de la persona, el procés judicial, les seves fases, com interposar una denúncia, etc., facilitant respostes als dubtes que poden sorgir abans, durant i després del procediment judicial.


Prevenció iformació
Des de l'àrea de prevenció i formació oferim xerrades, tallers, cursos i jornades formatives per a l'eradicació de les violències sexuals. Generem espais de reflexió per al públic general amb un afany de sensibilització i canvi respecte els mites i actituds que envolten i contribueixen al manteniment de les violències sexuals. Així mateix, oferim recursos teòrics i pràctics en l’abordatge i l’acompanyament de supervivents de violències sexuals dirigits a professionals i futurs professionals dels àmbits social, sanitari, jurídic, educatiu, periodístic... i d’altres professionals amb aquest interès específic.
Els objectius són:
—Aportar a professionals eines formatives per poder dur a terme un abordatge adequat de les violències sexuals.—Conèixer, segons l’àmbit de treball (treball social, psicològic i jurídic), les eines específiques per l’atenció de les violències sexuals. Així mateix, dotar a professionals de capacitat per aplicar aquestes eines en el seu dia a dia.—Conèixer les dificultats professionals, per poder trobar eines que garanteixin una atenció adequada segons l’àmbit.

Tallers
AUTODEFENSA FEMINISTA

Aquests tallers, que l’Associació ofereix des de fa més de 14 anys, consisteixen en construir un espai de cures i d’apoderament individual i col·lectiu on des del joc, la diversió, la creativitat i les dinàmiques corporals, practiquem tècniques físiques, entrenem la veu, la connexió amb les nostres necessitats i la nostra força i habilitats per a defensar-nos de les violències masclistes.


LA MELODÍA DEL MEU COS

Des d’AADAS oferim trobades grupals amb el projecte “La Melodía de Mi Cuerpo” fundat per Daniela Conte. Un espai terapèutic que passa a través del treball corporal amb diferents tècniques d'abordatge expressiu, emocional, meditatiu i de contacte amb una mateixa. Un acompanyament físic emocional que permet tenir una mirada integral de les dones que atenem, ampliant els recursos que necessiten. Un espai on sentir, ser i estar.


REM COMPROMÈS

Des de l’any 2008 AADAS ofereix un curs de rem anualment gràcies a la col·laboració amb el Reial Club Marítim de Barcelona i al suport de la Secretaria General de l’Esport. Aquest curs està pensat per a adquirir la tècnica suficient per tenir autonomia a l’aigua i promoure l’esport des d’una vessant social i no competitiva.Projectes
ESTUDI ESTADÍSTIC
Des d’AADAS estem convençudes que per tal d’erradicar les violències sexuals és necessària també la generació d’estudis i recerques des d’una perspectiva interdisciplinària i feminista. És per aquest motiu que estem duent a terme un estudi estadístic sobre la realitat de les violències sexuals, analitzant una mostra amplia de dades quantitatives i anònimes de cara a poder trencar mites i estereotips enton a aquestes greus violències.

VOLUNTARIAT
Fa dos anys que AADAS va iniciar un petit projecte directament impulsat per les usuàries que, voluntàriament, van decidir començar a oferir tallers per altres usuàries per tal de crear un espai comú de seguretat complementari a la teràpia psicològica. Davant d’aquesta iniciativa pròpia i autogestionada vam valorar que el contacte freqüent entre persones agredides sexualment, no només en ambients de teràpia sinó també en ambients distesos i d'oci, és primordial per la seva total recuperació emocional. Teixir ponts de solidaritat i recolzament les unes amb les altres és vital per intercanviar idees i recursos però també per maximitzar l'apoderament femení animant-se mútuament. Més enllà d'enfortir els vincles entre elles, els aporta autonomia i sentiments de pertinença, capacitat i utilitat. Actualment tenim diverses tipologies de voluntariat que oferim. Tanmateix les professionals d’AADAS oferim a les voluntàries una formació prèvia en acompanyament en el voluntariat i un seguiment de les persones voluntàries per tal de garantir espais on poder compartir experiències, motivacions, resoldre dubtes, pors, dificultats i aprenentatges.

ASSETJAMENT SEXUAL EN L’ÀMBIT LABORAL
Durant el 2021 AADAS té l’objectiu, per una banda, d’oferir l’atenció directa, assessorament i acompanyament integral de dones treballadores que hagin patit o estiguin patint assetjament sexual en l’àmbit laboral i, per l’altra, formar a professionals i les pròpies dones. Així, el projecte va dirigit a:
—Dones pertanyents als col·lectius de les treballadores de les cures i de la llar.—Dones treballadores amb diversitats funcionals, cognitives, sensorials i més.—Dones treballadores pertanyents als col·lectius anteriors assetjades sexualment en el context laboral.—Professionals en les empreses contractants de les dones pertanyents als altres tres col·lectius.


Memòries
En les memòries ve detallada la nostra activitat anual quant a xifres de persones ateses, assistències jurídiques, atencions telefòniques, representacions judicials, sessions de teràpia individual i grupal, tallers de prevenció, intervencions en mitjans de comunicació, reunions institucionals i amb altres entitats, recerques, estudis, formacions y altres activitats complementàries al procés terapèutic.


Des d’AADAS estem convençudes que per tal d’erradicar les violències sexuals és necessària també la generació d’estudis i recerques des d’una perspectiva interdisciplinària i feminista.